اهداف شرکت نیکو سودا ایرانیان

از اهداف شرکت نیکو سودا ایرانیان، تأمین نیازها و ارائه خدمات شایسته و محصولات با کیفیت و قابل اعتماد به کارفرمایان و مشتریان گرامی است و استراتژی این شرکت بر پایه چندین عامل کلیدی تأسیس شده است:

1- حفظ کیفیت و ارتقاء سطح خدمات و همواره به روز رسانی فن آوری ها و روش ها

2- حفظ کارفرمایان و جذب مشتریان جدید

3-ایجاد تنوع در محصولات تولیدی

4- تحقق رضایت کارفرمایان

5- تحقق سودآوري پایدار

6- بازارپژوهي دقيق

اهداف شرکت نیکو سودا ایرانیان

از اهداف شرکت نیکو سودا ایرانیان، تأمین نیازها و ارائه خدمات شایسته و محصولات با کیفیت و قابل اعتماد به کارفرمایان و مشتریان گرامی است و استراتژی این شرکت بر پایه چندین عامل کلیدی تأسیس شده است:

1- حفظ کیفیت و ارتقاء سطح خدمات و همواره به روز رسانی فن آوری ها و روش ها

2- حفظ کارفرمایان و جذب مشتریان جدید

3-ایجاد تنوع در محصولات تولیدی

4- تحقق رضایت کارفرمایان

5- تحقق سودآوري پایدار

6- بازارپژوهي دقيق

قالب وردپرس نادر

طراحی با امکانت حرفه‌ای

ساعات کاری8 صبح الی 8 یعد از ظهر
Call Now Button

در حافظه موقت کپی شد